Nyheter
Om Akinnaz
Månadens bild
Om Pumi
Våra hundar
Utställning/resultat
Valpkullar
Planerade kullar
Galleri
Länkar
Start
Ungernresan

Planerade valpkullar/Planed litters

 

D-kullen är född 180420,  mer info under valpkullar, D-kullen


C-kullen är född 180410, mer info under valpkullar, C-kullen

Akinnaz kennel
Annika Lindén
Övre Bergs väg 10  
813 96  TORSÅKER
Mobil: 070-230 49 76 Mail: akinnazannika@gmail.com
Uppdaterad: 2018-04-23